obrada mobilnim masinama


  Obrada kalote

»  Obrada mobilnim mašinama na licu mesta

»  Precizno – elektronski kontrolisane

»  Brzo - efikasno - kvalitetna obrada

»  struganje, brušenje, glodanje

»  Unutrašnja i spoljašnja obrada

»  Otvori i gabariti svih dimenzija


  Ravno brusenje prirubn


  Obrada izmenjivača


  Obrada izmenjivača


  Nakon obrade


  Obrada kalote izmenjivač


  Obrada prirubničkog spoj


  Obrada otvora


  Obrada otv radne mašine


  Obrada otv utovarivača

   Kossing Plus

   Adresa:

   ul. Aleksinačkih Rudara br. 12

   11080 Zemun, Beograd, Srbija

   Tel/Fax: +381-11-3180-016

   After office hours:

   Tel/Fax: +381-11-2270-704

   Mob: +381-63-8888-599

   Mail: kossing.plus@gmail.com

   Mail: kossing@ptt.rs

Copyright © 2007   sarovicp@gmail.com